TĚLOCVIČNA ZŠ J. A. KOMENSKÉHONávrh přístavbyPro Křesťanskou základní školu J. A. Komenského v Liberci – Růžodole, jsme vytvořili návrh na dostavbu vyhovující tělocvičny, která této škole chybí.

Umístění tělocvičny na jižní straně administrativního objektu jsme vyhodnotili jako jediné možné s ohledem na vazbu
ke škole a potřebu situovat zázemí do stávajícího objektu. Konstrukce střechy tělocvičny je tedy navržena tak,
aby co nejméně stínila stávajícímu objektu v úrovni prvního patra, a přitom do tělocvičny vpustila denní světlo.
Z důvodu mimoškolního využívání tělocvičny byl obnoven původní hlavní vchod. Škola tak získá důstojný vstup,
na který přirozeně navazuje hlavní schodiště uvnitř objektu.

Dalším cílem bylo využití podkroví k umístění výtvarného ateliéru a několika malých učeben pro individuální práci s žáky.
Podařilo se nám tak vytěžit maximum z nepoužívaných půdních prostor. Oproti tomu v přízemí budovy jsou nově umístěny šatny
a původní stará tělocvična je nahrazena variabilní dvouúrovňovou knihovnou, kde se nad studovnou nachází čítárna určená dětem k relaxaci.
V administrativní části budovy se v místě původních šaten nachází nové zázemí tělocvičny a v prvním patře nové a komfortní prostory vedení školy.
Nový vzhled získala škola i z vnějšku. Fasáda tělocvičny a hlavní budovy byla sjednocena krémově bílou a mezi okny šedomodrou barvou.

Místo: Liberec – Růžodol
Investor: KZŠ J. A. Komenského Liberec
Datum: 09/2015
Stav: studie


ImageImageImageImage

TĚLOCVIČNA ZŠ J. A. KOMENSKÉHONávrh přístavbyPro Křesťanskou základní školu J. A. Komenského v Liberci – Růžodole, jsme vytvořili návrh na dostavbu vyhovující tělocvičny, která této škole chybí.

Umístění tělocvičny na jižní straně administrativního objektu jsme vyhodnotili jako jediné možné s ohledem na vazbu
ke škole a potřebu situovat zázemí do stávajícího objektu. Konstrukce střechy tělocvičny je tedy navržena tak,
aby co nejméně stínila stávajícímu objektu v úrovni prvního patra, a přitom do tělocvičny vpustila denní světlo.
Z důvodu mimoškolního využívání tělocvičny byl obnoven původní hlavní vchod. Škola tak získá důstojný vstup,
na který přirozeně navazuje hlavní schodiště uvnitř objektu.

Dalším cílem bylo využití podkroví k umístění výtvarného ateliéru a několika malých učeben pro individuální práci s žáky.
Podařilo se nám tak vytěžit maximum z nepoužívaných půdních prostor. Oproti tomu v přízemí budovy jsou nově umístěny šatny
a původní stará tělocvična je nahrazena variabilní dvouúrovňovou knihovnou, kde se nad studovnou nachází čítárna určená dětem k relaxaci.
V administrativní části budovy se v místě původních šaten nachází nové zázemí tělocvičny a v prvním patře nové a komfortní prostory vedení školy.
Nový vzhled získala škola i z vnějšku. Fasáda tělocvičny a hlavní budovy byla sjednocena krémově bílou a mezi okny šedomodrou barvou.

Místo: Liberec – Růžodol
Investor: KZŠ J. A. Komenského Liberec
Datum: 09/2015
Stav: studie


ImageImageImageImage