I

Ariva


Architektonickou studii rozpracujeme do všech stupňů projektové dokumentace.
Zajistíme potřebná povolení a nabízíme spolupráci při výběru dodavatele.
Na průběh stavby i dohlédneme.

Přípravné práce a studie

Územní studie
Zaměření stavby
Pasport stavby (zjednodušená dokumentace stavby)
Architektonické návrhy – studie (STD)

 

Začínáme dobře definovaným zadáním

Vaše možnosti a představy jsou informace, které stojí na začátku celého projektu. Formou skic vám v základních obrysech představíme první návrhy. Ten, který schválíte, dopracujeme do finální podoby.

Projekční činnosti

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

 

Přebíráme štafetu a jedeme dál

Tyto projektové fáze zpracuje tým stavebních inženýrů
a projektantů. Právě oni zodpovídají za to, aby v pozdějších etapách nedocházelo ke zbytečným změnám.

Inženýrské činnosti, dozory

Získání potřebných povolení
Spolupráce při výběru dodavatele stavby
Autorský dozor (AD)
Technický dozor investora (TDI)

 

Dotáhneme vše do konce

Pomáháme klientům zajistit potřebná povolení a nabízíme spolupráci při výběru dodavatele. Rádi se ujmeme autorského i technického dozoru, aby vše klaplo tak, jak má.

Náš tým

„Architektura je pro nás služba, která na prvním místě vyžaduje praktický přístup.“

 

Ing. arch. Jindřich  Kejík
jednatel, architekt

Ing. Martin Sehnoutka
stavební inženýr

Ing. arch. Vojtěch Valtr
architekt

Ing. Jan Drechsler
statik

Pavla Marková
inženýring, administrativa

David Brůžek
projektant

Pavel Kučera
projektant

O nás

Architektonická a projekční kancelář FS Vision je součástí skupiny společností FS Group
vlastněné Jednotou bratrskou.

 

 

Kontakt

FS Vision, s. r. o.
Boženy Němcové 54/9
Liberec V – Kristiánov 460 05
IČO: 22792902
DIČ: CZ22792902

+420 777 179 927